PROJEKT BADAWCZY

Kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej

Dane projektu

Kierownik / koordynator

Prof. dr hab. Jan Holeksa

Jednostka realizująca

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostki współpracujące

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
Instytut Systematyki i Ewolucji PAN
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Termin realizacji

2015 - 2020

Finansowanie

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kontakt

Jan Holeksa
e-mail: janhol@amu.edu.pl